Home

Find School

Tutors

Contact Us
Parents and Students School Information

All Schools, Academies and Colleges in Ceredigion

Ceredigion Council has 97 Schools, that vary between primary and secondary schools, academies and colleges. Use the scrollbar to browse through the 97 schools in the Ceredigion area or alternatively search directly for the school here. School Holidays and Term Dates for Ceredigion council can be found by visiting the official government website calendar page.

Schools in Ceredigion Postcode
Aberystwyth Teaching and Learning Centre Craft SY23 1LH
Capel Seion Primary School SY23 4ED
Cardigan Christian School SA43 1HU
Ceredigion Pupil Referral Service SA46 0AX
Ceredigion Teaching and Learning Centre Aberaeron SA46 0AX
Cross Inn C.P. School SY23 5NE
Gwenlli C.P. School SA44 6JH
Pennant C.P. School SY23 5PA
Rhydlewis C.P. School SA44 5PQ
St Tygwydd's School SA43 2PQ
Y.G. Pontgarreg SA44 6AR
Y.G. Swyddffynnon SY25 6AL
Yr Ysgol Gymraeg SY23 1HL
Ysgol Babanod Aberteifi SA43 1EH
Ysgol Aberbanc SA44 5NP
Ysgol Aberporth SA43 2DE
Ysgol Beulah SA38 9QB
Ysgol Bro Pedr SA48 7BX
Ysgol Bro Sion Cwilt SA44 6JZ
Ysgol Bro Teifi SA44 4JL
Ysgol Brynherbert SY23 5EE
Ysgol Cei Newydd SA45 9TE
Ysgol Cenarth SA38 9JP
Ysgol Ceredigion Fach SA48 8AF
Ysgol Cilcennin SA48 8RH
Ysgol Ciliau Parc SA48 8BX
Ysgol Coedybryn SA44 5JL
Ysgol Comins Coch SY23 3BQ
Ysgol Craig Yr Wylfa SY24 5NJ
Ysgol Cwmpadarn SY23 3SG
Ysgol Cwrtnewydd SA40 9YN
Ysgol Dihewyd SA48 7PN
Ysgol Felinfach SA48 8AE
Ysgol Gyfun Aberaeron SA46 0DT
Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi SA44 4HP
Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan SA48 7BX
Ysgol Gyfun Penweddig SY23 3QN
Ysgol Gymunedol Blaenporth SA43 2BA
Ysgol Gymunedol Bronant SY23 4TQ
Ysgol Gymunedol Capel Cynon SA44 4TJ
Ysgol Gymunedol Capel Dewi SA44 4PL
Ysgol Gymunedol Ffynnonbedr SA48 7EF
Ysgol Gymunedol Glynarthen SA44 6NX
Ysgol Gymunedol Llanfarian SY23 4DA
Ysgol Gymunedol Llangeitho SY25 6TR
Ysgol Gymunedol Lledrod SY23 4TA
Ysgol Gymunedol Mydroilyn SA48 7QX
Ysgol Gymunedol Penmorfa SA44 6QE
Ysgol Gymunedol Penuwch SY25 6RD
Ysgol Gymunedol Ysbyty Ystwyth SY25 6DE
Ysgol Gynradd Aberaeron SA46 0BQ
Ysgol Gynradd Aberteifi SA43 1EH
Ysgol Gynradd Caerwedros SA44 6BN
Ysgol Gynradd Cribyn SA48 7NG
Ysgol Gynradd Llanarth SA47 0NP
Ysgol Gynradd Trefeurig SY23 3EZ
Ysgol Gynradd Tregaron SY25 6JD
Ysgol Gynradd Tregroes SA44 4NN
Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd SY23 5AT
Ysgol Henry Richard School SY25 6HG
Ysgol Iau Aberteifi SA43 1EH
Ysgol Llanafan SY23 4AZ
Ysgol Llanddewi Brefi SY25 6RW
Ysgol Llandysul SA44 4HP
Ysgol Llanfihangel-Y-Creuddyn SY23 4LA
Ysgol Llangwyryfon SY23 4HA
Ysgol Llangynfelyn SY20 8JG
Ysgol Llanilar SY23 4PA
Ysgol Llanllwchaearn SA44 6NG
Ysgol Llannon SY23 5HX
Ysgol Llanwenog SA40 9UU
Ysgol Llanwnnen SA48 7LJ
Ysgol Llechryd SA43 2NL
Ysgol Llwyn Yr Eos SY23 1SH
Ysgol Mynach SY23 4QZ
Ysgol Padarn Sant SY23 1EZ
Ysgol Penglais SY23 3AW
Ysgol Penllwyn SY23 3LP
Ysgol Penlon SA46 0DP
Ysgol Penparc SA43 1SG
Ysgol Penrhyncoch SY23 3EH
Ysgol Plascrug SY23 1HL
Ysgol Pontrhydfendigaid SY25 6BL
Ysgol Pontsian SA44 4UB
Ysgol Rhos Helyg SY25 6RD
Ysgol Rhos Y Wlad SY23 4TQ
Ysgol Rhydypennau SY24 5AD
Ysgol Syr John Rhys SY23 3JX
Ysgol T. Llew Jones SA44 6AE
Ysgol Tal-y-bont SY24 5HE
Ysgol Talgarreg SA44 4ER
Ysgol Trefilan SA48 8QZ
Ysgol Trewen SA38 9PE
Ysgol Uwchradd Aberteifi SA43 1AD
Ysgol Uwchradd Tregaron SY25 6HG
Ysgol Y Dderi SA48 8LY
Ysgol Y Ferwig SA43 1PX